Om Glasindustrien

Glasindustrien i Danmark er en aktiv industriorganisation for producenter, forædlere og distributører af glas på det danske marked. Organisationen repræsenterer dermed de væsentligste aktører i glasforædlingen i Danmark, herunder over 95% af den store danske produktion af termoruder.

Glasindustriens medlemmer omfatter de vigtigste aktører på det danske marked for bygningsglas. Medlemskab er åbent for alle europæiske glasproducenter, forædlere og distributører.

Målsætning i Glasindustrien er:

  • at arbejde for løbende udvikling og højnelse af branchens standarder.
  • at fastsætte og udgive produktnormer, ydelsesstandarder og anvisninger med henblik på at ensarte informationer til myndigheder, projekterende, kunder og slutbrugere.
  • at etablere og vedligeholde relevante certificeringsordninger og standarder.
  • at etablere og opretholde relevante garantiordninger til sikring af slutbrugernes interesser.
  • at varetage branchens erhvervsinteresser, bl.a. i forhold til myndigheder og organisationer, projekterende, og andre byggefaglige parter.

Der sker aktivt

  • gennem informationsarbejde at bidrage til at både professionelle og private forbrugere samt medierne får øget viden om anvendelse af glas og termoruder i byggeriet.
  • at være i dialog med myndigheder, institutter, organisationer i industrien, fagfolk og øvrige beslutningstagere.
  • at deltage i relevante udvalg og andre fora.
  • at markedsføre garantiordningen for termoruder.

Viden og dialog

På denne hjemmeside findes udførlig information om glas i byggeri, herunder links til medlemmerne og relevante videnscentre. Desuden findes der informationer om garantiordningen og produktion af termoruder og informationsmateriale til bestilling eller downloading.