Nordisk samarbejde om sikkerhed, energi og værn

08. marts 2017

Et nordisk topmøde i Oslo bragte stor enighed for dagen mellem glasbranche-foreningerne i Finland, Sverige, Norge og Danmark og varsler et godt samarbejde i fremtiden

Af Poul Sabroe  

Beregning og specificering af sikre glasmiljøer til den private bolig er opgave, der rækker langt ud over nationale grænser. Det samme kan man sige om lamineret glas til værn og om en række generelle problemstillinger med termoruder. Derfor skal både glasproduktion og projektering med glas indsættes i en international sammenhæng, så projektering, proces og produktion kan sammenlignes og fremmes på tværs af landegrænserne.

Det mener de faglige organisationer for glas i Finland, Sverige, Norge og Danmark.

- Hvad allerede er praksis i et land, kan vi alle nytte af, når ydre forhold som klima og bygningskultur i øvrigt er homogene, lyder en konklusion fra det første nordiske 'topmøde' mellem glasorganisationerne, der netop er blevet holdt i Oslo.

Det var Svensk Planglasförening og Glasbranschföreningen, der sad til bords sammen med The Finnish Association of Floatglass, norske Glass - og Fasadeforeningen og GLASINDUSTRIEN. Overskrifterne for topmødet var blandt andre glasværn og glassikre boligmiljøer, laminering af glas, landenes markedsudsigter, beregningssoftware til glas og uddannelse.

Glasværn

Hvad kan blive et afgørende udviklingsspring indenfor glasværn, er sat i gang efter en forhandling mellem landenes organisationer.

Drøftelsen var foranlediget af GLASINDUSTRIEN, som står foran en omfattende opdatering af en eksisterende publikation om glasværn. Finske, svenske og norske erfaringer med hærdet og lamineret glas mht. typer og dimensioner til værn er bragt i spil, herunder også en faglig diskussion om udfordringerne med delaminering. Det kommende udviklingsarbejde sigter på at raffinere og kommunikere de bedst mulige anvisninger for etablering og vedligeholdelse af glasværn.

En ny dansk publikation om Glasværn vil også reflektere de svenske og norske anvisninger, således som de kan findes på Nettet på Balkongföreningen i Nordens hjemmeside, bf.nu.

De to dages drøftelser afslørede en fælles interesse i at bibringe marked og byggemyndigheder en ny og bedre forståelse for behovet for sikkerhedsglas i private boliger efter samme syn og skøn, som kendes fra institutions - og offentlige miljøer.   

Både i Norge og Finland pågår arbejde med at udvide anvendelsesområdet for sikkerhedsglas, fordi de rådgivende brancheorganisationers tekniske eksperter påpeger behovet:

- Det er svært at se, hvorfor det glas, som i en institution eller en virksomhed skal udføres som hærdet og lamineret, ændrer karakter, når det anvendes i en privat bolig, argumenterer direktør Bjørn Glenn Hansen, Glass - og Fasadeforeningen i Norge. At byggelovgivningen fravælger sikkerheden her, hvor der er samme risiko for brud og skæreskader, synes ikke logisk, tilføjer Bjørn Glenn Hansen.

 

Glass - og Fasadeforeningen har samtidig tilkendegivet, at foreningen vil anbefale anvendelsen af både hærdet og lamineret glas til alle sikkerhedsformål!

I Norge er myndighederne derfor netop nu i færd med at opdatere Bygningsreglementet vedr. anvendelsen af sikkerhedsglas; det sker efter, at Glass - og Fasadeforeningen har indgivet sine forslag til en modernisering af reglerne i retning af en øget anvendelse af sikkerhedsglas.

I Danmark er Trafik - og Bygningsstyrelsen, TBST, ligeledes undervejs med en ny og moderniseret anvisning om sikkerhedsglas, bl.a. vedr. anvendelsen i boliger.

Endelig samarbejder de nordiske brancheorganisationer om en fælleseuropæisk holdning til en række spørgsmål vedr. glas. Et af dem er forskellen mellem 2 - og 3-lags termoruder, der i EU synes på vej mod en ligestilling, påvirket af Sydeuropas mildere klimaforhold.

- Det er afgørende, at EU's energikommission bliver opmærksom på, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem de varierende termorude-konstruktioner, lyder de enstemmigt fra de nordiske     lande.