Byggeloven

 

 

Byggeloven er den grundlæggende lov inden for byggeri. Den har til formål bl.a. at sikre en tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende i det danske byggeri. Med hjemmel i byggeloven udfærdiges et bygningsreglement af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet. Bygningsreglementet fastsætter de nærmere regler om udførelse og indretning af bygninger. Læs mere på retsinformation.dk eller i dokumentet nedenfor.