BR18

Bygningsreglementet fastsætter de nærmere regler om udførelse og indretning af bygninger

Med udgangspunkt i byggeloven har Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet udsendt et bygningsreglement, der indeholder de specifikke regler om udførelse og indretning af bebyggelse. Det drejer sig bl.a. om sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige hensyn. Derudover indeholder bekendtgørelsen regler om tekniske installationer, benyttelse af målnormer, der kan fremme anvendelsen af standardiserede bygningsdele, installationsdele, m.m. Du kan læse mere om bygningsreglementet hos Bolig- og Planstyrelsen.

Læs alt om det gældende bygningsreglement på http://bygningsreglementet.dk/.

Find Bygningsreglementets særlige Vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger her.