Glasbiblioteket

GLASINDUSTRIEN udgiver hvert år nye vejledninger, datablade og anvisninger.

GLASINDUSTRIEN opdaterer og vedligeholder tillige allerede eksisterende publikationer i takt med byggelovgivning og aftaler mellem byggeriets parter.

Biblioteket vedligeholdes og udvides med afsæt i  brancheforeningens tekniske og historiske viden og kompetencer. Det arbejde er omfattende og tidskrævende og forudsætter, at brancheforeningen kan finansiere opgaven på forsvarlig vis.

Enkeltstående publikationer af almen interesse kan tilgås og hentes uden abonnement og særlig adgang til Glasbiblioteket. Publikationerne kan ses og hentes her!

Den fuldstændige adgang til GLASINDUSTRIENS bibliotek af nye og opdaterede informationer, vejledninger og datablade sker derfor gennem et abonnement, som giver ubegrænset adgang, inklusive bibliotekets søgemaskine.  

Årsabonnement, pris: Kr. 1995,- (€ 268).

Tryk her for oprettelse af årsabonnement.

Enkeltstående publikationer kan købes til priser fra kr. 150,- til kr. 450,- pr. stk.
Prisen for de individuelle publikationer oplyses ved bestilling på gs@glasindustrien.dk.

Et eksempel på en publikation i sin fulde længde kan du se her.

Abonnenter logger ind her.

Udgåede publikationer finder du her.

Brandbeskyttende glas. December 2019. pdf

Brandbeskyttende glas i byggeri skal sikre mod spredning af brand

og brandgasser, sikre flugtveje samt sikre at redningsarbejdet kan

ske på betryggende vis. Under normale forhold bør de brandbeskyttende

glas opleves som helt almindelige glas.

Først ved en brand vil de brandbeskyttende egenskaber fremtræde, hvilket jo

netop er en af fordelene ved brandbeskyttende glas; det åbner og giver gennemsyn i  

modsætning til en betonvæg eller en jernport.

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Brandbeskyttende_glas_12_2019 preview.jpg
Brandbeskyttende glas. December 2019. pdf preview

Delaminering - Tiltag mod delaminering i lamineret bygningsglas

Tiltag mod delaminering i lamineret bygningsglas er en publikation, som giver råd og vejledning om den korrekte behandling af lamineret glas.

Publikationen oplyser også om tiltag og forholdsregler, som reducerer risikoen for delaminering og misfarvning af laminerede bygningsglasprodukter.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Delaminering - Preview.pdf
Delaminering - Tiltag mod delaminering i lamineret bygningsglas preview

Dimensioneringstabel til 2-lags ruder

Dimensioneringstabellen fra 2011 oplyser de vejledende tykkelser og typer af glas til termoruder med to lag i forhold til rudens dimensioner. 

 

Tilsvarende dimensioneringstabel for 3-lags ruder kan bestilles på glasindustrien.dk eller snarest tilgås med abonnement.

 

 

Termoruder dimensioneringstabel.pdf
Dimensioneringstabel til 2-lags ruder preview

Fuldglasvægge. 2022. pdf

Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg

af indvendige lodrette ikke bærende fuldglas vægge.

Formålet er at:

- give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementet og standarder.

- beskrive metoder og princip - løsninger.

- give vejledning til bygherrer og rådgivere.

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper, er

sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende

funktion af fuldglasvægge.

 

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

GI Fuldglasvægge Rev Jan22 VM.pdf
Fuldglasvægge. 2022. pdf preview

Glas til Elevatorer. Januar 2022. pdf

Her beskrives og anvises alle glastyper, der er relevante for elevatorer, inklusive opdatering efter de seneste AT-bekendtgørelser.

Formålet med vejledningen er at:

  • give vejledning i glasvalg til elevatorstolens vægge, dør og elevatorens skaktvægge, baseret på krav i bygningsreglementet, gældende standarder og på arbejdstilsynets bekendtgørelser
  • beskrive metoder og principper
  • give vejledning til bygherrer og rådgivere.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

GI GLAS TIL ELEVATORER VM.pdf
Glas til Elevatorer. Januar 2022. pdf preview

GLASINDUSTRIENS udskiftningstabel 2022

GLASINDUSTRIENS udskiftningstabel er udarbejdet for at anvise kompensationen for udskiftningsopgaven i forbindelse med nye ruder, der er tilkendt efter GLASINDUSTRIENS GARANTISIKRING.

Tabellens takster gælder for 2020.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

udskiftningstabel_2022.pdf
GLASINDUSTRIENS udskiftningstabel 2022 preview

Glasbeskrivelser 08_2018

Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen omfatter ikke glas i løst inventar samt specialglas.

Vejledningen om glasbeskrivelser er på ni A4-sider.

Alle eksempler er generelle og skal tilrettes, kan udvides/skærpes afhængig af dimensioneringen og projektets funktionskrav.

Alle data er for glas og ikke for den færdige konstruktion.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Glasbeskrivelser. 2018 - Preview
Glasbeskrivelser 08_2018 preview

Glasindustriens Monteringsanvisning. 2011.

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at termoruderne er monte- ret i overensstemmelse med denne monteringsanvisning, eller efter monterings- metoder godkendt af Glasindustrien og at bygningselementer og monteringsma- terialer er vedligeholdt iht. producenternes forskrifter, samt at bygningselementer er installeret således, at vand frit kan drænes væk fra bygningselementet.

Formålet med monteringsanvisningen er at fastlægge de krav, som sikrer termo- rudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Monteringsanvisningen 2011 - Preview
Glasindustriens Monteringsanvisning. 2011. preview

Glastag. August 2021

Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag.

Formålet er at:

  • give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementet og standarder, samt ”bedst praksis”.
  • beskrive metoder og principløsninger.
  • give vejledning til bygherrer og rådgivere.

Korrekt valg af glas og øvrige materialer, ligesom rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af glastaget.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

GI Glastag Rev Aug21 C+W.pdf
Glastag. August 2021 preview

Glasværn

Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af glasværn.

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og korrekte konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for glasværnets sikkerhed og for en tilfredsstillende funktion.

Vejledningen er opdateret med nye baggrundsregler og standarder i forhold til den tidligere udgave, nemlig det opdaterede Bygningsreglement med forudsætninger og tilhørende vejledninger, SBi-anvisning 215:2018 om Dimensionering af glas i klimaskærmen samt DS/EN 16612:2019 ’Bygningsglas – Beregning af glasruders bæreevne for fladelast’. 

Endvidere refererer vejledningen til den grundlæggende Eurocode DS/EN 1991-1-1 samt DS/EN 12600 Bygningsglas - Pendulprøvning - Slagprøvningsmetode for planglas. 

Forudsætningerne for beregningerne i 'Glasværn. August 2020' er i henhold til ovenstående, at der anvendes mellemlag og folier, som opfylder forudsætningerne i  standarden DS/EN 16612. 

Vejledningen er derfor baseret på klar PVB-folie og omfatter ikke lamineret glas med farvet folie eller farvet glas (gennemfarvet eller med tryk).

Andre folietyper, fx ionomere folier som Kuraray Sentry® samt visse former for EVA-folier (Ethylen-Vinyl-Acetat), kan anvendes efter fornøden dokumentation og, når de ovenfor beskrevne forudsætninger i vejledningen er opfyldt.

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

GI Glasværn Rev August2021 VM.pdf
Glasværn preview

Gulvglas - Glas til at gå på

Glas til at gå på i gulve og på trapper bruges stadigt oftere. Det er der flere grunde til: Glasløsninger som gulv eller trappe gør indtryk og leverer et flot bidrag til arkitekturen, glasset fører dagslyset ned gennem bygningen, og løsningerne er robuste og nemme at vedligeholde.

Denne publikation orienterer om de typer af glas, der er egnede til at gå på: Trapper, gulve, andre etageadskillelser.

Som glas i gulve og trapper anvendes lamineret glas med mindst 3 lag glas, hvor de to nederste alene kan optage lasten, hvis det øverste bryder.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Gulvglas - Glas til at gå på.2018 - Preview
Gulvglas - Glas til at gå på preview

Håndtering af glas og termoruder på byggepladsen

Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid.

Det er derfor vigtigt, at rådene i denne publikation efterleves. Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

Find her anvisninger på håndtering og opbevaring af glas og termoruder i forbindelse med byggeprocessen.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

GI Håndtering opbevaring af glas og_termoruder Rev. Feb21 C.pdf
Håndtering af glas og termoruder på byggepladsen preview

Indeklima og Glas

Denne information giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg af glas for at opnå et godt indeklima, primært i forbindelse med projektering af nye bygninger.

Formålet er at gøre projekterende opmærksom på bygningsreglementets krav om indeklima, at glasvalget har betydning, og give en række henvisninger til publikationer hvor emnet er yderligere beskrevet. Korrekt valg af glas og kombinationer af funktioner er forudsætningerne for et tilfredsstillende indeklima.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Indeklima og glas.2018 - Preview
Indeklima og Glas preview

Kondens på glas

De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder.

De nye velisolerede ruder har ændret på de traditionelle måder man hidtil har tænkt kondens på glas og ruder. Tidligere blev kondens på glas og ruder primært forbundet med kondens på den indvendige side, men fænomenet findes nu også på den udvendige side.

Denne publikation forklarer, hvorfor der opstår kondens og tilbyder nogle råd om kontrol.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Kondens på glas - Preview.pdf
Kondens på glas preview

Kort og Godt om Glas og Termoruder

Denne vejledning giver en oversigt over termoruders mange egenskaber og funktioner.

Den form for termorude, der bruges i dag, blev først udviklet i 1960-erne. Den består af to glas med et afstandsprofil med tørstof. Den minder meget om termoruden, der blev opfundet 100 år tidligere i USA.

Vejledningen besvarer en række af de spørgsmål om glas og termoruder i klimaskærmen, der stilles i det daglige.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Kort og Godt om Glas og Termoruder - Preview
Kort og Godt om Glas og Termoruder preview

Lamineret glas. Datablad, maj 2022

Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543.

Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af feks PVB-folie i en autoklave, hvor glasset opvarmes under tryk. De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være floatglas, varmeforstærket eller hærdet glas.

Publikationerne om lamineret glas er delt i to: Et datablad, som er et resume af de europæiske standarder for lamineret glas, således som de er udgivet af Dansk Standard DS/EN 14449 og DS/EN 12543.

Dertil kommer Glasindustriens vejledning om lamineret glas, hvis formål det er at beskrive og vejlede i brugen af lamineret glas i mange varianter. Vejledningen findes her på siden.

Nærværende datablad er revideret i maj 2022.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Lamineret glas. Datablad maj 2022
Lamineret glas. Datablad, maj 2022 preview

Lamineret glas. Mange varianter. 2018. pdf

Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af feks PVB-folie i en autoklave, hvor glasset opvarmes under tryk. De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være floatglas, varmeforstærket eller hærdet glas.

Lamineret glas kan anvendes som et enkeltlags glas i konstruktioner, eller indbygges i en termorude.

Der anvendes forskellige glastyper, –tykkelser og forskellige mellemlag afhængigt af de aktuelle belastninger samt funktionskrav vedrørende sikkerhed, sikring, støj reduktion, brandsikring og farve m.v.

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Lamineret glas. Mange varianter 2018. Preview. pdf
Lamineret glas. Mange varianter. 2018. pdf preview

Mærker på glasflader efter sugekopper

Alt glas bliver håndteret, lige fra glas som råmateriale, indtil det er monteret i et byggeri som et forarbejdet produkt.

I hele processen skal det løftes og flyttes. 

Til disse operationer anvendes løfteudstyr med sugekopper som fastgøres til glasoverfladen med et vakuum. Afsætningen af silikone fra løfteudstyr til håndtering af glas er ikke reklamationsberettiget.

Se mere her.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Mærker fra Sugekopper - Preview.pdf
Mærker på glasflader efter sugekopper preview

Mærkning af bygningsglas

Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende nødvendig.

I en række tilfælde er en mærkning af glasset også et lovkrav; det gælder eksempelvis visse typer glas til sikkerhedsglas.

Med denne vejledning oplyses om, hvad teksten i glasmærkningen bør være, og hvor den skal anbringes.

GI Mærkning af bygningsglas VM RevSept21.pdf
Mærkning af bygningsglas preview

Rengøring - Ridser i Glas

Denne information giver rådgivning om generelle metoder til håndtering og rengøring af glas og om beskyttelse af glas samt forebyggelse af ridseskader. Ridserne hidrører enten fra produktionen, fra efterfølgende håndtering under montage eller fra slutbrugerens egen brug af glasset.

Om rengøring af specifikke og særlige glastyper henvises til producenter af termoruder, vindues - og facadeproducenter eller til erfarne glarmestre og professionelle vinduespolerere.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Rengøring af glas og ridser i glas 01-2016 - Preview
Rengøring - Ridser i Glas preview

Sikkerhedsglas - Offentlige miljøer

Her findes den relevante vejledning med hensyn til anvendelsen af sikerhedsglas i offentlige miljøer. Vejledningen viser såvel anvendelsen forhold til BR18 og i forhold til Glasindustriens anbefalinger.

Sikkerhedsglas - Offentlige miljøer
Sikkerhedsglas - Offentlige miljøer preview

Sikkerhedsglas - Boligen

Har findes den opdaterede anvisning ved. brugen af sikkerhedsglas i boliger. Det gælder i henhold til BR18 og til Glasindustriens anbefalinger. 

Sikkerhedsglas. Boligen
Sikkerhedsglas - Boligen preview

Sikringsglas i privatboliger. Indbrudssikring. Juni 2018

Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af sik- ringsglas til almindelige vinduer i private hjem ved udskiftning i eksisterende vinduer. Formålet er at:

  • give vejledning som er baseret på krav i standarder. - beskrive metoder og principløsninger.
  • give vejledning til bygherrer og rådgivere.

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Sikringsglas. Privat - Preview
Sikringsglas i privatboliger. Indbrudssikring. Juni 2018 preview

Sikringsglas. Hærværk, Indbrud, Skud. August 2018.

Her finder du en gennemarbejdet oversigt de over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af valg og montering af sikringsglas.

Formålet er at:

  • give vejledning som er baseret på krav i standarder.
  • beskrive metoder og principløsninger.

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas.

Se også https://materialeplatform.emu.dk

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Sikringsglas - Preview
Sikringsglas. Hærværk, Indbrud, Skud. August 2018. preview

Termisk hærdet glas. Datablad. Revideret januar 2022.

Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 ”Bygningsglas – termisk hærdet sodakalksilikat-sikkerhedsglas

Del 1: Definition og beskrivelse” samt EN 12150-2 ”Bygningsglas – termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas –

Del 2: Overensstemmelsesvurdering/ produktstandard”.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

GI Termisk hærdet glas VM.pdf
Termisk hærdet glas. Datablad. Revideret januar 2022. preview

Termoruders visuelle kvalitet

Glas er et industrielt produkt bestående af blandt andet kalk, kvarts og soda.

Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i en kelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder og ridser i glasset indvendigt i termoruden. (se tabellen)

Reklamationer vedrørende urenheder i glasset, vurderes ud fra den beskrevne fremgangsmåde, hvor der tages stilling til, om de er uvæsentlige som væ rende en naturlig del af materialet og som sådan ikke falder ind under garantiansvaret – eller om de er så væsentlige, at de berettiger til en erstatningsrude.

Hvordan, man bedømmer glas og ruder, kan læses i denne vejledning.

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Termoruders visuelle kvalitet
Termoruders visuelle kvalitet preview

The Visual Quality of Insulated Glass Units (1)

Glass is an industrial product consisting mainly of lime, quarts and soda. The raw materials are thoroughly purified in the manufacturing process.

However, small impurities and minor scratches may from time to time occur on the inside surfaces of the finished IGU.

Complaints in the event of impurities should be evaluated, according to the given procedure, deciding whether they are insignificant and embedded in the natural material, and as such not liable in the warranty-system, or they are of an importance that opens for the option of compensation.

For further information as to the determination and assessment of the quality and consistency of insulated glass units - turn to this publication. 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Visual Quality 2009 - Preview
The Visual Quality of Insulated Glass Units (1) preview