Glas|CALC

Glas|CALC

KALKULATIONSVÆRKTØJ TIL DIMENSIONERING AF GLAS: Glas|CALC

Glas|CALC er et regneprogram til dimensionering af termo- og energiruder med 3 lag glas.

Glas|CALC anvendes til hurtige og sikre beregninger af ruder og glaspartier i såvel facade som tag.

Glas|CALC, der er udviklet af Glasindustrien i samarbejde med facaderådgiveren CW|A, tager afsæt i anvisning 215 fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi:

Dimensionering af glas i klimaskærmen, 2. udgave 15.6.2018.  

Glas|CALC opdateres og vedligeholdes af Glasindustrien i takt med gældende byggelovgivning.

 

Brugere vil få adgang til Glas|CALC i en abonnementsordning, der fornys årligt. Indtægterne anvendes til at dække omkostningerne ved udvikling og vedligeholdelse.

Introduktionsabonnement 1. år:

Glas|CALC -abonnement for ikke-medlemmer,inklusive opstartskursus 3 timer, pr. bruger:

DKK 5.450 p.a. + moms. Abonnement derefter p.a. DKK 4.450 + moms

Glas|CALC  for medlemmer af Glasindustrien, inklusive opstartskursus 3 timer, pr. bruger:

DKK 3.650 p.a. + moms.  Abonnement derefter p.a. DKK 2.450 + moms

 

Glas|CALC- kursus finder sted på to adresser i Danmark (øst/vest). Tilmelding på glasindustrien.dk/tilmelding. Skriv ’Glascalc’ samt, om du deltager i øst - eller vest-Danmark.   

 

Et abonnement på Glas|CALC giver samtidig fri adgang til alle aktuelle vejledninger, anvisninger og datablade fra Glasindustrien.

Glas|CALC er netop nu i test og kan forventes frigivet efter sommerferien.

Har du lyst til at blive testpilot på Glas|CALC, så kontakt os venligst på T: 2940 281

_______________________________________________________________________________   

Disclaimer: For alle anvisninger, vejledninger og andre dokumenter, udarbejdet af Glasindustrien gælder følgende ansvarsfraskrivelse:

 1.0. Det understreges, at enhver oplysning i Glasindustriens publikationer og værktøjer er udtryk for erfaringsformidling.

1.2. Enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker el.lign. omtalt i de pågældende blade i konkrete projekter sker for egen regning og risiko.

1.3. Det tilrådes generelt at søge konkret teknisk rådgivning med henblik på udformning af konkrete løsninger vedrørende erfaringer, der måtte være omtalt i publikationerne eller beregninger fra Glasindustriens værktøjer og tabeller.

1.4. Indholdet på glasindustrien.dk, herunder GlassCalc, kan indeholde links til tredjeparts websider. Disse links er alene indsat af hensyn til brugervenlighed og indebærer ikke anbefaling af indholdet på de pågældende websider.

1.5. Derfor sker brugen af disse websider også på eget ansvar.

Facader: Beregning af 3-lags ruder i henhold til SBI-215, 2. udgave
Tag: Beregning af 3-lags ruder i henhold til SBI-215, 2. udgave