GTC Certificering april 2020 med udvidet 9.1 ved. DVV

GTC Certificeringens bestemmelserne blev revideret i april 2020 for at imødekomme ønsker om, at GTC certificerede producenter skal kunne knytte sig til Vinduesindustriens DVV certificering.

GTC april 2020 findes her.