Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår

Her findes abonnementsvilkår for Glasindustriens publikationer, kalkulationsværktøjer og andre tekniske dokumenter.

 

-----

ABONNEMENTSVILKÅR

 

Nedenstående vilkår gælder for aftaler med Glasindustrien om adgang til publikationer og Glass*CALC m.v.

 

 1. For publikationer
 2. Onlineadgang til alle publikationer for hele virksomheden
 3. Mulighed for at tilkøbe licenser, hvis virksomheden har flere adresser
 4. Rabat på arrangementer

 

 1. For GlassCalc
 2. Onlineadgang til alle GlassCalc for hele virksomheden
 3. Mulighed for at tilkøbe licenser, hvis virksomheden har flere adresser
 4. Rabat på arrangementer
 1. For studerende - studieabonnement
 2. Onlineadgang for skolens studerende
 3. Mulighed for at tilkøbe licenser til afdelinger på andre adresser
 4. Rabat på arrangementer
 5. Kræver fremsendelse af kopi af gyldigt studiekort
 1. Til undervisningsformål
 2. Onlineadgang for uddannelsesinstitutionens lærere, studerende og driftspersonale
 3. Kopieringsret giver tilladelse til videredistribution af kopier i forbindelse med undervisning.

 

 1. Abonnementsrettens omfang

5.1. Abonnenter må anvende trykt og elektronisk materiale til eget brug i henhold til dansk lov om ophavsret.

5.2. Licensen er personlig, og abonnenter må ikke give tredjemand adgang til materialet via fildeling, onlineservice, intranet, internet, fysiske kopier eller videregive informationer om brugernavne og adgangskoder til tredjemand udenfor virksomheden.

5.3. Der må ikke ændres i originalmaterialet. Enhver anden kopiering er ikke tilladt uden tilkøbt kopieringsret eller Glasindustriens forudgående skriftlige samtykke.

5.4. Brugsretten til Glasindustriens publikationer og værktøjer må ikke sælges, udlånes, udlejes, leases eller på anden måde overdrages eller overføres til tredjemand uden Glasindustriens forudgående skriftlige samtykke.

5.5. Ved misligholdelse af nærværende vilkår er Glasindustrien berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning uden økonomisk kompensation til licenstager.

5.6. Glasindustrien forbeholder sig ret til at gøre krav gældende i anledning af en abonnents misligholdelse af abonnements- og licensbetingelserne.

 1. Disclaimer

6.1. Det understreges, at enhver oplysning i Glasindustriens publikationer og værktøjer er udtryk for erfaringsformidling.

6.2. Enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker el.lign. omtalt i de pågældende blade i konkrete projekter sker for egen regning og risiko.

6.3. Det generelt tilrådes at søge konkret teknisk rådgivning med henblik på udformning af konkrete løsninger vedrørende erfaringer, der måtte være omtalt i publikationerne eller beregninger fra Glasindustriens værktøjer og tabeller.

6.4. Indholdet på glasindustrien.dk kan indeholde links til tredjeparts websider. Disse links er alene indsat af hensyn til brugervenlighed og indebærer ikke anbefaling af indholdet på de pågældende websider. Derfor sker brugen af disse websider på eget ansvar.

 1. Ændringer i abonnement, vilkår og opsigelse

7.1. Glasindustrien har til enhver tid ret til at ændre i abonnementsvilkår. Ændringen vil blive varslet med mindst tre måneder.

7.2. Abonnenten kan ikke rette krav mod Glasindustrien i anledning af ændringer i abonnementsvilkår.

7.3. Ved væsentlige ændringer i abonnementsvilkår er abonnenten berettiget til at opsige aftalen fra tidspunktet for vilkårsændringen. Dette skal skriftligt og meddeles Glasindustrien inden 14 dage fra varslingen at regne.

8.Prisregulering

Abonnementspriserne opreguleres årligt med 5% som følge af den almindelige prisudvikling. Reguleringen har virkning hvert år pr. 1. januar uden yderligere varsel.

9.Varighed, opsigelse og fortrydelsesret

9.1. Varighed og gentegning

Abonnementsperioden gælder ét år fra fakturadato - og fortsætter herefter indtil skriftlig opsigelse.

9.2. Glasindustrien fakturerer digitalt. Der pålægges gebyr, hvis papirfaktura ønskes fremsendt.

9.3. Opsigelse skal ske skriftligt ved henvendelse til Glasindustriens sekretariatet på gs@@glasindustrien.dk. Opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage inden udløb af abonnementsperioden.