Indeklima og Glas

Indeklima og Glas

Denne information giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af

valg af glas for at opnå et godt indeklima, primært i forbindelse med projektering af

nye bygninger.